Laerskool Phalaborwa   |   Tel: +27 (0)15 781 1041/2   |   Faks: +27 (0)15 781 2397

Email: groenskool@xsinet.co.za   |   Mopaniestraat 35, Privaatsak X01012, Phalaborwa 1390

Laerskool Phalaborwa Image
Groenskool Phalaborwa Header Image

DERDE KWARTAALPROGRAM VIR 2018

 

DINSDAG 17 JULIE          

SKOLE HEROPEN   

WOENSDAG 18 JULIE    

SR. KOOROEFENING 14:00-15:30

DONDERDAG 19 JULIE  

GR. 4 - 7 BALKIE-AAND (18:00-18:30) SKOOLSAAL

GR. 1 - 7 ALGEMENE OUERAAND (18:30-19:30)

BORRELS - GR. RR ALGEMENE OUERAAND (17:00 - 18:00)

SATERDAG 21 JULIE       

LANDLOOP TE TZANEEN (COUNTRY CLUB) 

SONDAG 22 JULIE           

MEV. ELSIE FOURIE  VERJAAR

MAANDAG 23 JULIE       

SR. KOOROEFENING 14:00 – 15:00  

WOENSDAG 25 JULIE    

SR. KOOROEFENING 15:00  – 16:30  

DONDERDAG 26 JULIE  

KRIEKET V/S BURGERSFORT (0/11 WEG) (1STE SPAN TUIS)

VRYDAG 27 JULIE            

HOKKIE:  MOPANI - LIGA TEEN DRAKENSIG EN

SOUTHERN CROSS (FDT)

SATERDAG 28 JULIE       

LANDLOOP TE DUIWELSKLOOF

MINI-HOKKIE:  ERFENISFEES (DRAKENSIG)

LANDLOOP (DUIWELSKLOOF)

MAANDAG 30 JULIE       

SR. KOOROEFENING 14:00 – 15:00  

DINSDAG 31 JULIE          

SPUR - AAND 18:00

WOENSDAG 1 AUG.      

SKAAKLIGA VS FAUNA PARK (TUIS)

SR. KOOROEFENING 14:00 - 15:15

DONDERDAG 2 AUG.    

KRIEKET V/S DR. ANNECKE  (0/11 TUIS) (1STE SPAN WEG)

VRYDAG 3AUG.

HOKKIE:  MOPANI - LIGA TEEN MARIEPSKOP (WEG)

SATERDAG 4 AUG.         

HOKKIE:  PREMIER - LIGA (TZANEEN) (1STE SPAN)

MINI-HOKKIE:  INNIE KLOOFFEES (DUIWELSKLOOF)

MAANDAG 6 AUG.         

BESTUURSLIGGAAMVERGADERING (18:00)

TENNIS:  LIGA TEEN UNICORN (TUIS)

SR. KOOROEFENING 14:00-15:00 

KRIEKET V/S UNICORN (0/10 TUIS)

DINSDAG 7 AUG.            

KRIEKET V/S UNICORN (0/11 EN 2DE WEG) (1STE SPAN TUIS)

WOENSDAG 8 AUG.      

SKAAKLIGA VS MERIDIAN (WEG)

GASKUNSTENAAR:  ROBBIE WESSELS

SR. KOOROEFENING 14:00-16:30 

DONDERDAG 9 AUG.    

VROUEDAG   

VRYDAG 10 AUG.           

SKOOLVAKANSIEDAG

SONDAG 12 AUG.           

MEV. PATRICIA BLOEM  VERJAAR

MAANDAG 13 AUG.      

TENNIS:  LIGA TEEN DRAKENSIG (TUIS)

SR. KOOROEFENING 14:00-15:00 

DINSDAG 14 AUG.          

VELDSKOOL – GR. 6 VERTREK: BLYDE CANYON 

WOENSDAG 15 AUG.    

VELDSKOOL -  GR. 6 

SKAAKLIGA VS LPN (WEG)

DONDERDAG 16 AUG.  

VELDSKOOL -  GR. 6 

VRYDAG 17 AUG.           

GR. 1-UITSTAPPIE (DBV)

HOKKIE: MOPANI - LIGA TEEN ROOISKOOL (FDT)

VELDSKOOL -  GR. 6 ARRIVEER

SATERDAG 18 AUG.       

RADIKALE REDENAARS:  LIMPOPO FINALE TE POLOKWANE

LANDLOOP (MERENSKY)

MINI-HOKKIE: INNIMANDJIEFEES  (TZANEEN)

HOKKIE:  PREMIER - LIGA (POLOKWANE) (1STE SPAN)

MAANDAG 20 AUG.      

TENNIS:  LIGA TEEN DR. ANNECKE (WEG)

SR. KOOROEFENING 14:00-15:00 

WOENSDAG 22 AUG.    

SR. KOOROEFENING 15:00   – 16:30 

SKAAKLIGA VS BBCA (TUIS)

DONDERDAG 23 AUG.  

LEIERS BESOEK BEJAARDES

VRYDAG 24 AUG.           

HOKKIE: MOPANI - LIGA TEEN TZANEEN (FDT)

SATERDAG 25 AUG.       

LANDLOOP: DR. ANNECKE

MINI-HOKKIE:  LEMOENFEES (DR. ANNECKE)

HOKKIE:  PREMIER- LIGA (POLOKWANE) (1STE SPAN)

MAANDAG 27 AUG.      

KULTUURWEEK:  JUNIOR - AAND

DINSDAG 28 AUG.          

KULTUURWEEK:  JUNIOR - AAND

WOENSDAG 29 AUG.    

KULTUURWEEK:  SENIOR - AAND 

SKAAKLIGA VS KINGFISHER (TUIS)

DONDERDAG 30 AUG.  

KULTUURWEEK:  SENIOR-AAND

VRYDAG 31 AUG.           

NG-KERK (LOUIS BRITS)

LENTE-KOUSIE: LEIERS

HOKKIE:  MOPANI - LIGA TEEN UNICORN (WEG)

SATERDAG 1 SEP.            

NG- KERK (LOUIS BRITS)

GROENSKOOL GHOLFDAG

LANDLOOP: LLSV (UNICORN)

HOKKIE:  PRIMIER - LIGA (TZANEEN) (1STE SPAN)

SONDAG 2 SEP.

NG-KERK (LOUIS BRITS)

MAANDAG 3 SEP.           

TENNIS:  LIGA TEEN TZANEEN (TUIS)

SR. KOOROEFENING 15:00 - 16:30 

DINSDAG 4 SEP.               

MEV. POLLA WEIDEMAN VERJAAR   

WOENSDAG 5 SEP.         

EKSAMEN: SKEPPENDE KUNSTE (GR. 7)

SR. KOOROEFENING 15:00 - 16:30 

DONDERDAG 6 SEP.       

EKSAMEN: TEG (GR. 7)

VRYDAG 7 SEP.

EKSAMEN: EBW (GR. 7)

HOKKIE: MOPANI -  LIGA TEEN DUIWELSKLOOF (FDT)

MAANDAG 10 SEP.         

EKSAMEN: ENG. (GR. 4 - 7) (1 ste Sessie)

EKSAMEN: ENG. CREATIVE WRITING (3 de Sessie) 

BESTUURSLIGGAAMVERGADERING (18:00)

DINSDAG 11 SEP.            

EKSAMEN: AFR (GR. 4 - 7) (1 ste Sessie)

WOENSDAG 12 SEP.      

EKSAMEN: SWA (GR.4 - 7) (1 ste Sessie)

DONDERDAG 13 SEP.    

TENNIS:  LIMPOPO FINALE (POLOKWANE)

DISKONTO BOEKE

VRYDAG 14 SEP.              

EKSAMEN: AFR. KREATIEWE SKRYFWERK (1 ste Sessie)

DISKONTO BOEKE

SATERDAG 15 SEP.         

MEV. CELIA MEINTJES VERJAAR 

SONDAG 16 SEP.             

EPISODE - UITSENDING VAN SING IN HARMONIE:

JUNIOR- EN SENIOR KORE (17:00 OP KANAAL 146)

MAANDAG 17 SEP.         

EKSAMEN: NW (GR. 7) & NW & TEG (GR. 4 - 6) (1 ste Sessie)

DINSDAG 18 SEP.            

EKSAMEN: WISK. (GR. 4 - 7) (1 ste Sessie) 

WOENSDAG 19 SEP.      

EKSAMEN: SWG (GR. 4 - 7) (1 ste Sessie)

DONDERDAG 20 SEP.    

EKSAMEN: LOR (GR. 7) & PSW (GR. 4 - 6) (1 ste Sessie)

VRYDAG 21 SEP.              

PRETLOOP

SONDAG 23 SEP.             

SING IN HARMONIE FINAAL (SENIOR KOOR)

MAANDAG 24 SEP.         

SING IN HARMONIE FINAAL (JUNIOR KOOR)

SKOOLVAKANSIEDAG

DINSDAG 25 SEP.            

MEV. MARIETJIE VAN HEERDEN VERJAAR

SPUR - AAND (18:00)

WOENSDAG 26 SEP.      

SWEM: INTERHUIS

DONDERDAG 27 SEP.    

SPORTFOTO'S

KOEKVERKOPING:  LEIERS

VRYDAG 28 SEPT             

SKOOL SLUIT

RUGBY:  7'S TOERNOOI NASIONAAL

SATERDAG 29 SEPT.       

RUGBY:  7'S TOERNOOI NASIONAAL

MAANDAG 8 OKT           

MEV. LINETTE BREYTENBACH VERJAAR

DINSDAG 9 0KT

SKOOL HEROPEN

Phalaborwa Laerskool Header Image

Nuusbriewe word tweeweekliks vervang en die vervangde nuusbrief word dan verskuif na ARGIEWE toe onder die hofie NUUS.

U is welkom om die argiewe te besoek om weer die inhoud van ouer nuusbriewe te lees, of om dit as naslaan te beskou.

Laerskool Phalaborwa Groenskool Header Image

BALKIE-AAND: 26 JULIE 2016

BAIE GELUK AAN ONS TOP 30 PRESTEERDERS.

(SIEN UITSLAE ONDER AKADEMIE)

 

Laerskool Phalaborwa - GESKIEDENIS

Groenskool Header Image

Die eerste skool met die naam Vermikulietskool, is op 26 Februarie 1951, begin met 'n inskrywing van 13 leerlinge. Die gebou, met slegs een klaskamer,  is deur wyle Dr. Hans Merensky opgerig.

Op 25 November 1955, is die skoolterrein aan die boukontrakteur oorhandig en op 31 Augustus 1956, is die eerste steen van die nuwe skool gelê deur die destydse Direkteur van Onderwys, Dr.  A.H. du Preez van Wyk.

Die skool is amptelik in gebruik geneem op 8 Oktober 1956 en staan bekend as "Die Phalaborwase Laerskool". Dit het bestaan uit ses senior klaskamers, ses grade-klasse, `n kunslokaal en die administratiewe blok. Daar is later klasse op pilare gebou. Die leerlingtal het aan die einde van 1956 op 150 leerlinge gestaan.

Verskillende dele van die skoolgeboue het name gekry. Hierdie name kom van die vier plase waarop Phalaborwadorp en myngebied geleë is nl:

Schiettocht - Administratiewe blok

Wegsteek  - Senior-klasse en kunslokaal

Loole         - Klasse wat op pilare gebou is

Laaste       - Grade-klasse

Die Phalaborwase Laerskool was op daardie stadium die enigste Laerskool in die dorp en sluit op 7 Desember 1958 met 1177 leerlinge. Gedurende Januarie 1979 begin die tweede Afrikaanse Laerskool in Phalaborwa nl. Laerskool Phalaborwa-Noord.

Die volgende permanente hoofde was verbonde aan hierdie skool:

Mnr.  I.D. van der Walt     : Januarie 1953 – Desember 1967

Mnr.  A.J.J. Botes            :  Julie 1968 – Desember 1971

Mnr.  D.J. Theron            :  Januarie 1972 – Junie 1973

Mnr.  B.D. de Klerk          :  Julie 1974 – Julie 1978

Mnr.  G.F. Nagel              :  Januarie 1980 - 1995

Mnr.  P. A. Burger             : 1998 - tans

Ons huidige hoof, Mnr. P.A. Burger is op 1 Augustus 1998 aangestel.

Die dorp is hoofsaaklik 'n myndorp.  Die ouergemeenskap is baie betrokke by die skool en ondersteun die skool goed.  Finansieel dra hulle baie goed by tot die skoolfonds.

Die Skoolwapen:

Nadat 'n kompetisie  in 1956  geloots is vir `n geskikte skoolwapen,  het die keuse uiteindelik geval op `n eenvoudige ontwerp van 'n lopende Olifant. 'n Heraldikus het in 1962 die skoolwapen onder hande geneem en die olifant is vervang met die kop van 'n olifant.

Die simbole op die wapen beteken die volgende :

  • Die Olifantkop:  Dui op krag

                                    Dui op die wildtuin

                                    Dui op die Olifantsrivier, ons bron van water

  • Kleure:  Groen dui op die fosfaat wat hier ontgin word

                      Geel dui op die vermikuliet en die koper wat hier ontgin word

  • Leuse :  Vooruit

Die Skoollied:

Die skoollied is die werk van 'n onderwyser, Mnr.  A.J.Bekker wat in 1962 aan die skool verbonde was. Hy het self die woorde geskryf en die wysie gekomponeer. Mev. Mollie Pistorius het dit getoonset.

Erekode

ONS, LEERLINGE VAN LAERSKOOL PHALABORWA:

GEE AAN GOD EN SY WOORD 'N EREPLEK IN ONS LEWE

SY WOORD IS 'N LAMP VIR ONS VOET EN 'N LIG VIR ONS PAD;

EER ONS TAAL, ONS VOLK EN ONS LAND, WANT DIT IS VIR ONS DIERBAAR;

IS TROTS OP ONS EIE;

DIEN ONS SKOOL GETROU EN HANDHAAF SY GOEIE NAAM

MET WOORD EN DAAD;

PAK ELKE TAAK MET HART EN SIEL AAN;

STREEF DAARNA OM ALTYD: EERLIK, OPREG, GETROU, HULPVAARDIG EN VRIENDELIK TE WEES;

GEHOORSAAM EN RESPEKTEER ONS OUERS EN ALMAL WAT OOR ONS GESTEL IS;

WORD GEïNSPIREER OM ALTYD VORENTOE TE BEUR EN SUKSES TE BEHAAL

DEUR ONS LEUSE:

      " VOORUIT "

Interessante gebeure uit die geskiedenis;

  • Die eerste atletiekbyeenkoms vind plaas in die huidige Maroelastraat
  • Die eerste pawiljoen was 'n Maroelaboom
  • Ons eerste, eerste voetbalspan is vanaf 1957

Taalmedium:

Die skoolkomitee van 1966 neem 'n besluit om die voertaal van die skool as Afrikaans te laat verklaar. 'n Departementele skrywe van 28 November 1966, bevestig dat die voertaal amptelik as Afrikaans vasgestel is, 'n belangrike mylpaal in die skool se geskiedenis.

Op 1 Augustus 1967 het die Franse voetbalspan op ons voetbalveld geoefen en het die leerlinge die geleentheid gehad om hulle in aksie te sien. 'n Voetbal, geteken deur al die lede van die span, is vandag nog in die voorportaal van die skoolsaal te sien.

Bekende skrywers soos Verna Vels ( Liewe Heksie ) en Cor Dirks ( Uile boeke ), rig briewe aan ons skool in 1972.

Ons hoofhek word in 1980 herbou;

Naas Botha, Springboklosskakel, besoek ons skool in 1980;

Op 31 Mei 1994, word die ou landsvlag vir die heel laaste keer gestryk. Die vlag word in 'n pragtige houtkissie gebere wat in die voorportaal van die skool vertoon word.

18 November 1994 - Mnr. Nagel sê totsiens.

1998 - Ons huidige hoof, Mnr. P.A. Burger, word aangestel.


 

Phalaborwa Laerskool Image
X